Fogyatékossági támogatás
  A fogyatékossági támogatás havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás a súlyosan fogyatékos személy részére.

A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez

Az kaphat fogyatékossági támogatást aki

- súlyos látási fogyatékos,
- aki betöltötte 18. életévét,
- súlyos hallási fogyatékos,
- súlyos értelmi fogyatékos,
- súlyos mozgásszervi fogyatékos, vagy
- súlyos halmozottan fogyatékos. és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

Súlyos látási fogyatékos az aki kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes (Akinek látóképessége teljesen hiányzik. vagy alig látó, és látása segédeszközzel vagy műtéti úton nem javítható.)

(A fogyatékossági támogatást bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár és menekült is kérheti.)
 

 
  Ki nem kaphat fogyatékossági támogatást?

- az a súlyosan fogyatékos személy, aki a vakok személyi járadékában részesül
- aki magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Megszűnik a fogyatékossági támogatásra való jogosultság, ha

- a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik meg, és a távolmaradását nem igazolja.
- a súlyosan fogyatékos állapot nem áll fenn;

Szünetel a fogyatékossági támogatás folyósítása, ha a jogosult egybefüggően három hónapot meghaladóan külföldön tartózkodik. Ebben az esetben a támogatás szüneteltetését a külföldi tartózkodás negyedik hónapjának első napjától kezdődően kell elrendelni.


- A fogyatékossági támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65 %-a.
- A halmozottan fogyatékosok esetében a nyugdíj minimum 80 %-a
- Az értelmi és mozgásszervi fogyatékos személynek, ha önkiszolgáló képessége teljesen hiányzik szintén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ára jogosultak.

 

 
  További információkért kérem keressen meg bennünket:

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete

Telefon: +36 74/512-355, +36 74/512-356